EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2015r. w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach odbywa się egzamin gimnazjalny.

Egzamin podzielony jest na 3 części i przebiega wg poniższego  harmonogramu :

•   21 kwietnia – część humanistyczna

•   22 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza

•    23 kwietnia – język obcy nowożytny

W egzaminie udział bierze łącznie 65 uczniów klas III.

Czas trwania egzaminu w części humanistycznej i części matematyczno – przyrodniczej wynosi 150 min., natomiast  w części z języka obcego nowożytnego 120 min.

Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwa Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczy Dyrektor szkoły.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 19 czerwca br.

 

 

Wróć na początek strony