Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

Narodowy Program Przebudowy dróg.jpeg

W dniu 7 maja 2015 r. w zawarto umowę pomiędzy Gminą Popielów reprezentowaną przez Wójta Gminy Dionizego Duszyńskiego a Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej oraz chodnika   i parkingu” realizowanego w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Całkowity koszt inwestycji to 536 773,23 z czego wartość dofinansowania wyniesie 268 386,61 co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Celem projektu jest przebudowa i remont dotychczasowej nawierzchni w miejscowości Stobrawa przy ul. Witosa polegający przede wszystkim na wykonaniu wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości od 4,5 do 5,5 metrów wraz z obustronnymi poboczami. Dodatkowo po lewej stronie pobocza zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5 m, wzdłuż szkoły powstanie parking samochodowy, a po prawej stronie przewidziano dojście do przydrożnej kapliczki i peron przystankowy dla wysiadających wykonane z kostki betonowej oraz miejsce pod wiatę przystankową.

Wróć na początek strony