Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015

mpips_logo.jpeg

Gmina Popielów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie przystąpił w okresie 01.06.2015r. do 30.11.2016r. do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” .

W ramach projektu odbywać się będą:

  • szkolenia: doradztwo psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, ABC przedsiębiorczości, zakładanie i organizacji spółdzielni socjalnych, kurs pracownik ogólnobudowlany, Kurs - dekarz, zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac adaptacyjnych lokalu socjalnego oraz wymiany pokryć dachowych w 13 obiektach komunalnych,
  • prace społecznie-użyteczne w 2016 roku

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych oraz poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Zadanie publiczne skierowane jest do 14 osób – mieszkańców Gminy Popielów – osób długotrwale bezrobotnych, korzystających  z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniesie  90.000 zł


                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Piekarek

 

Wróć na początek strony