Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zadanie - Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych - drogowych o wysokości słupa 6,00m w miejscowości Rybna - ulica Kasztanowa.

ZIPFormularz.zip (48,15KB)
ZIPZapytanie ofertowe.zip (121,81KB)
PDFZbiorcze zestawienie ofert - dostawa oraz montaż dwóch lamp solarnych w m. Rybna, ul. Kasztanowa.pdf (760,79KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie - Remont pomieszczenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Karłowice.

ZIPZapytanie ofertowe.zip (575,33KB)
ZIPFormularz.zip (389,25KB)
PDFprzedmiar psp salka.pdf (68,80KB)
PDFZbiorcze zestawienie ofert - Remont pomieszczenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Karłowice.pdf (797,29KB)
 

Zapytanie ofertowe na zadanie -Remont pomieszczeń I-go piętra w budynku Przedszkola Publicznego w miejscowości Karłowice

ZIPZapytanie ofertowe.zip (573,81KB) 
PDFprzedmiar pp piętro.pdf (129,71KB) 
ZIPFormularz ofertowy.zip (393,00KB) 
PDFZbiorcze zestawienie ofert - remont I piętra budynku Publicznego Przedszkola w m. Karłowice.pdf (983,63KB)
 

Wróć na początek strony