10.06.2015 Gmina Popielów otrzymuje tytuł Lidera w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim

 
W dniu 10 czerwca 2015r Wójt Gminy Popielów z rąk Marszałka Województwa Opolskiego otrzymał zaszczytne wyróżnienie i tytuł Lidera w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. W ten sposób uhonorowanych zostało jedynie 6 gmin województwa Opolskiego.

Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Gminę Popielów w ramach środków PROW należą :

Nazwa projektu Wartość całkowita Wartość dofinasowania Okres realizacji projektu Zakres rzeczowy projektu
Zagospodarowanie terenu Centrum Wsi Stare Siołkowice 881 522,78 500 000 zł PROW
2007-2013 działanie 313,  323, 333 "Odnowa
i rozwój wsi"
2010 W ramach operacji ukształtowano tereny zielone poprzez nasadzenia drzew, krzewów i bylin; wykonano  alejki spacerowe wraz z elementami małej architektury tj. ławki, tablice, pomosty, przyłączono sieć wodociągową do zdrojów ulicznych oraz całość terenu oświetlono
Budowa dwóch boisk wraz z szatnią i towarzyszącą infrastrukturą w Rybnej 641 970,34 349 656 zł PROW 2007-2013
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
2010-2011 W ramach operacji wybudowano dwa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, z instalacją nawodnienia i oświetleniem oraz szatnię sportową
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice, gmina Popielów 4 673 816,37 2 858 395 zł  PROW 2007-2013 działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 2010-2012 W ramach operacji wybudowano kanalizację sanitarną ciśnieniową o długości 8 538,15 km w miejscowości Stare Siołkowice wraz z wykonaniem 145 szt. pompowni przydomowych oraz kanalizację sanitarną ciśnieniową o długości 8 458,95 km w miejscowości Nowe Siołkowice wraz z montażem 149 szt. pompowni przydomowych.
Modernizacja  świetlicy  wiejskiej  w  Lubienii  wraz z zagospodarowaniem otoczenia 448 825,99
236 388 zł PROW 2007-2013

Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

2012 W ramach operacji zmodernizowano świetlicę wiejską w miejscowości Lubienia oraz zagospodarowano jej otoczenie poprzez wprowadzenie elementów małej architektury, szaty roślinnej i niezbędnej infrastruktury umożliwiającej wzrost integracji lokalnej społeczności.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach 169 662,06 110 003,00 zł PROW 2007-2013
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
2013 W ramach operacji powstał plac zabaw dla dzieci młodszych 3-5 lat oraz plac zabaw dla dzieci starszych 6-11 lat, wprowadzono elementy małej architektury m.in. ławki przy placu zabaw oraz boiskach, miejsce na grilla,  utworzono nawierzchnie żwirowo gruntowe do urządzeń zabawowych, boisko do piłki nożnej, do siatkówki i tenisa a także  wykonano ogrodzenie terenu i nasadzenia.
Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie – etap I 2 912 848,85 1 123 830 zł  PROW 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 2012-2014 W ramach operacji wybudowano kanalizację sanitarną ciśnieniową o długości 15,1 km z miejscowości Karłowice przez Stare Kolnie do Popielowa wraz z wykonaniem 111 szt. pompowni przydomowych.

 

Wróć na początek strony