Informacja dla rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wypoczynek będzie miał miejsce w Bieszczadach, w miejscowości Lesko, woj. Podkarpackie, w terminie 08.08-21.2015r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 700,00 zł brutto.

Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł może być pokryta przez wpłaty własne rodziców / opiekunów prawnych

W ramach niniejszej oferty organizatorzy zapewniają m.in.:
-zakwaterowanie i wyżywienie
-atrakcyjny program turystyczny
-transport autokarowy
-ubezpieczenie NNW uczestników
-opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i medycznej

Wypoczynek organizowany jest dla osób w wieku do 16 roku życia /urodzonych po 1 stycznia 1999 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras Tel/fax 81 7461985 lub  81 7461920

oraz z Urzędem Gminy w Popielowie Tel 77 4275857

 

                                                                       Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony