Skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy w dniu 14.08.2015 r.

                         Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz.1502.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że

Z UWAGI  NA UTRZYMUJĄCE SIĘ UPAŁY  URZĄD GMINY W DNIU  14 SIERPNIA  2015 r. ( piątek)   CZYNNY BĘDZIE DO GODZ. 13.00

 

                                                                                                 

Wróć na początek strony