Informacja dla wyborców

Informuję mieszkańców Gminy Popielów, że spis wyborców z terenu Gminy Popielów, posiadających prawo do głosowania w referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 r., jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, w pokoju nr 32  w dniach:
od 17.08.2015 r. do 28.08.2015 r. w godzinach pracy Urzędu

Wójt Gminy Popielów
 

Wróć na początek strony