Ogłoszenia i informacje

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w miejscowości Nowe Siołkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-7-2015.pdf (431,03KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie ITR-6220-3-2015.pdf (420,31KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Podłączenie trzech studni wierconych na ujęciu wody Kurznie-Roszkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-5-2015.pdf (429,16KB)

Wróć na początek strony