Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2015-2016

 

Do 15 września 2015r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów wszystkich typów szkół (tj. podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015r.

Druk wniosku można pobrać w pok. 14 lub ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka dla mieszkańca – formularze – pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne).

Informacje :  nr tel. 77 427 58 28
        77 427 58 35   lub  pok. 14 

Zachęcamy do składania wniosków.          

                                                                                                                                                                                                                                                       Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony