30.09.2015r. Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 – NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego. Od 1 października 2015r dochód uprawniający do otrzymania pomocy materialnej  na 1 osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosi 514 zł netto.

Osoby, które kwalifikują się do uzyskania pomocy materialnej ze względu na nowe kryterium dochodowe zachęcamy do składania wniosków. Wnioski  wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie.

Druk wniosku można pobrać w pok. 14 lub ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka dla mieszkańca – formularze – pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne).

Informacje :  nr tel. 77 427 58 28, 77 427 58 35   lub  pok. 14

                                                                                                                                                           Urząd Gminy w Popielowie

 

Wróć na początek strony