1.10.2015 Gmina Popielów zapewnia mieszkańcom dostęp do bezpłatnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.

 

 

Gmina Popielów w okresie od 05.10.2015r do 15.12.2015r zapewni mieszkańcom dostęp do bezpłatnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Świadczenia udzielane będą przez ZAK-REHA PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA, prowadzoną przez Firmą Usługowo Handlową Joanna Widacha – Cichoń przy ul. Dworcowej 31 w Popielowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Świadczenia udzielane będą do wyczerpania środków.

Udział w Programie przez mieszkańca jest możliwy po uzyskaniu skierowania od lekarza, który udziela świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Świadczenia udzielane są na podstawie Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2015 przyjętego Uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 25 czerwca 2015r.

 

INFORMACJA NA TEMAT BEZPŁATNYCH ZABIEGÓW
W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ FINANSOWANYCH PRZEZ GMINĘ POPIELÓW

W OKRESIE 05.10.2015-15.12.2015

W celu poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gminy Popielów przyjmuje się do realizacji Program  polityki zdrowotnej zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów w roku 2015 polegający na wykonaniu świadczeń zdrowotnych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Popielów w zakresie rehabilitacji leczniczej, który obejmuje  następujące zabiegi:

RODZAJ ZABIEGU

1

Jonoforeza

2

Galwanizacja

3

Interdyn

4

TENS

5

Elektrostymulacja

6

Prądy Traberta

7

Prądy Kotz'a

8

Pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości

9

Laser biostymulujący punktowy

10

Sollux

11

Ultradźwięki

12

Ultrafonoforeza

13

Krioterapia miejscowa (pary azotu)

14

Ćwiczenia czynne stawów kończyn i kręgosłupa

15

Ćwiczenia w odciążeniu stawów kończyn i kręgosłupa

16

Wyciągi

17

Ćwiczenia ogólno kondycyjne, ogólno usprawniające, izometryczne

18

Terapia indywidualna z pacjentem z wykorzystaniem metod  neurofizjolog, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćw. specjalne, mobilizacje i manipulacje

19

Nauka czynności lokomocyjnych

20

Masaż klasyczny kregosłupa/ częściowy

21

Drenaż limfatyczny częściowy

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą bezpłatnie. Świadczenia udzielane będą do wyczerpania środków przez ZAK-REHA PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA, prowadzoną przez Firmą Usługowo Handlową Joanna Widacha – Cichoń,
przy ul. Dworcowej 31 w Popielowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, na podstawie skierowania lekarza, który udziela świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Udzielanie bezpłatnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej, finansowanych przez Gminę Popielów, będzie kontynuowane w 2016r po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania publicznego.

 

 

Wróć na początek strony