I N F O R M A C J A

         Informuję mieszkańców Gminy Popielów,  że spis wyborców z terenu Gminy Popielów, posiadających prawo do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, w pokoju nr 32  w dniach:

       od 05.10.2015 r. do 16.10.2015 r. w godzinach pracy Urzędu

                                                                         Wójt Gminy Popielów

Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony