KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POPIELÓW W SPRAWIE ĆWICZEBNEGO URUCHOMIENIA SYREN

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Popielów, że w dniach 13 - 14 października 2015r.   w trakcie ćwiczebnych epizodów KRAJOWEGO ĆWICZENIA RENEGADE-SAREX 15/II odbędzie się sprawdzenie procedur ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej, w tym przewidywane uruchomienie syren systemu alarmowania – sygnał „Ogłoszenie alarmu” a następnie sygnał „Odwołanie alarmu” .

  • „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
  • „ODWOLANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju ponieważ będą to tylko ćwiczenia.

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) – sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania po ogłoszeniu  tych treningów przez właściwe terytorialnie organy  administracji  publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony