Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025

Starosta Powiatu Opolskiego ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 26 października 2015 r. :

  • W formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja, 45-068 Opole;
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).


Szczegóły na stronie internetowej pod linkiem:

http://powiatopolski.pl/2694/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dot-strategii-rozwoju-powiatu-opolskiego-na-lata-2015-2025.html

Wróć na początek strony