O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 16.11.2015 w godzinach 17.00 ÷ 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Lubieni odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Lubienia w ramach zadania pn.:

„ Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia” obręb Nowe Siołkowice arkusz mapy 1 dz. nr 57,arkusz mapy 6 dz. nr 17 4/1, 196, 194 obręb Lubienia arkusz mapy 1, dz. nr 292, 165, 293, 350, 420, 421/1, 422/1, 422/2, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 294/1, 295, 297/1, 297/4, 298, 299, 300, 254, 253/1, 320, 253/2, 240/1, 246, 238/1, 301, 302, 303, 304/4, 304/2, 305, 306, 307, 308, 418, 417, 415, 413, 401, 400, 399, 412/1, 411, 409, 407/1, 406, 405, 404, 403,398, 377/2, 126/12, 126/11, 126/3, 380, 397/3, 397/2, 397/1, 396, 395/1, 394/1, 393, 392, 391/1, 391/2, 375, 374, 389/1, 389/2, 126/8, 126/7, 388/1, 388/2, 387/1, 387/2, 369, 367, 366/1, 365/1, 364/3, 364/1, 363, 362, 361, 358, 357, 381, 386/2, 386/1, 385, 384, 383, 382, 356, 355, 354, 353/1, 352/1, 351/1, 100, 310, 320, 311, 312, 313/2, 314, 126/10, 315, 316, 317, 318, 126/5, 319, 208/1, 207/1, 202/1, 201, 184, 183/2, 183/1, 182, 180, 181, 322/1, 322/2, 323/7, 323/5, 350, 323/4, 324, 326/1, 327, 328, 329, 330/1, 330/3, 330/5, 331/2, 390, 296, 333/3, 334/1, 321, 335/3, 335/1, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 346, 347/6, 349, 348, 117/3, 112, 111.

Zapraszam zatem wszystkich mieszkańców miejscowości Lubienia do zapoznania się z dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony