O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 17.11.2015 w godzinach 17.00 ÷ 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rybnej odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rybna  w ramach zadania pn.:

„ Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna ” obręb Popielów - arkusz mapy 3, dz. nr 462/37, 920/37, 793/184, 930/34, 978/187. 882/184, 336, 1061/187,880/184, 890/34, 540/184, 1059/187, 564/176, 672/176, 671/176, 568/176, 569/176, 502/179, 501/179, 1031/182, 1032/182; arkusz mapy 5, dz. nr 143, 223/2, 283/3, 282/3, 281/3, 278/3,obręb Rybna - arkusz mapy 1, dz. nr 94, 120, 119, 5/2, 130, 92, 24, 23/2, 25, 26, 90, 89, 88, 87/1, 86, 85/1, 84, 161, 162/2, 163, 164, 83/1, 82, 80, 166, 165, 167, 79, 168, 160, 159, 158, 169, 157,156/1, 156/2, 155, 154, 153, 179, 178, 177, 176, 78, 77, 170/3, 76/2, 76/1, 172, 174, 175, 180,191/1, 192/2, 191/2, 193, 192/1, 194, 75/2, 75/1, 74/2, 73/2, 73/3, 73/1, 53/4, 54, 195, 196,197, 198, 199, 71, 55, 57, 56, 70, 200, 202, 203, 69, 68/2, 68/1, 67, 204, 205/1, 205/2, 206,66, 65, 64, 63/1, 62, 61/2, 61/1, 287, 289, 282, 207, 208, 210, 209, 201/1, 201/3, 190, 188,189.

Zapraszam zatem wszystkich mieszkańców miejscowości Rybna do zapoznania się z dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

 

Wróć na początek strony