O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 20.11.2015 w godzinach 17.00 ÷ 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Stobrawie  odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Stobrawa w ramach zadania pn.:

„Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa” obręb Stare Kolnie arkusz mapy 1 dz. nr 207, 237, obręb Stobrawa, arkusz mapy 1, dz. nr 171, 169, 166/1, 164/4, 164/1, 165, 164/3, 163, 173/9, 173/7, 173/8, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 173/5, 292/2, 292/1, 173/3, 302, 303,304, 306/4, 299, 291, 156/1, 155, 156/7, 156/3, 157, 131, 129, 128, 127, 126, 123, 122, 120,119, 118, 132, 150, 149/1, 148/7, 151, 152, 153/1, 154, 148/11, 189/1, 189/2, 189/3, 147, 190,191, 192/1, 193/1, 193/2, 194/2, 194/1, 195, 197, 198, 199, 200, 146, 203/1, 203/3, 203/2,205, 206, 141/2, 142, 140, 139, 138, 135, 137, 136, 134, 105, 104, 103, 102, 101/1, 312, 311,229, 227, 228/1, 231, 230, 232, 250, 224/2, 222/1, 222/2, 220/1, 221, 220/3, 220/4, 642, 216,218, 215, 214, 217, 213, 212, 209, 207/1, 276, 275, 274, 273, 277, 248/5, 248/6, 294/1, 294/2,279/4, 278/1, 279/3, 279/2, 279/1, 280, 293, 281, 282, 284, 283/2, 283/1, 285/1, 207/3, 287,286, 288, 289, 101/1, 100/2, 100/1, 99, 98, 97, 96, 95, 89, 90, 88, 87/2, 87/1, 86, 45, 46, 47,44, 43, 42, 41, 39, 40, 38/2, 38/1, 37/1, 33, 31, 30, 23, 25/1, 25/2, 27, 24, 26/1, 256, 132, 252,249, 232, 219/4.

Zapraszam zatem wszystkich mieszkańców miejscowości Stobrawa  do zapoznania się  z dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

 

Wróć na początek strony