09.11.2015 Program rządowy na zakup książek do bibliotek szkolnych – „Książki naszych marzeń” 2015

Uprzejmie informujemy, iż  Gmina Popielów otrzymała środki finansowe  w kwocie 4.770na zakup książek do bibliotek szkolnych, na podstawie wniosku  o udzielenie wsparcia finansowego składanego w ramach  Rządowego Programu – „Książki naszych marzeń”.

Celem programu jest:

  • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów;
  • urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
  • rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

Szkoły podstawowe, które otrzymają dofinansowanie:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie – 2.170 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach- 1.300 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach – 1.300 zł

Całkowity koszt zadania to  5.962,50 zł, z czego wkład własny Gminy Popielów wynosi 1.192,50 zł.

Za pieniądze otrzymane z programu biblioteki szkolne do końca 2015r. będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani.

Formy realizacji programu:

  •  podjęcie prze szkołę, która uzyskała wsparcie, współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi obejmującej: konsultowanie planowanych zakupów książek, wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
  •  zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;
  •  uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  •  zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  •  dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

W/w. program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony