18.11.2015 Spartakiada w Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie

Dnia 18.11.2015 r. studenci z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej pod kierownictwem dr Kariny Słonki i mgr Rolanda Pampucha przeprowadzili w PSP w Popielowie zajęcia matematyczno-ruchowe z uczniami klas I-VI, a następnie zorganizowali mini spartakiadę dla klas I-IV.

Celem tych zajęć było poszukiwanie różnorodnych form rekreacyjno-sportowych, zapewnienie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych powiązanych z nauką matematyki. Impreza ta związana była z realizacją w PSP w Popielowie Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Wojewó]dztwie Opolskim.

[gallery,id_cms='undefined'

Wróć na początek strony