ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2008


INFORMACJA

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2008


Planowane działania w zakresie zapewnienia dzieciom wypoczynku w czasie letniej przerwy wakacyjnej 2008r.


Wyjazd młodzieży gimnazjalnej w Bieszczady.

Okres         09-18.07.2008

        Z inicjatywy Wójta Gminy zorganizowano wypoczynek letni dla 29 gimnazjalistów w miejscowości Lesko – Bieszczady. Z wyjazdu skorzystają przede wszystkim uczniowie klas II z rodzin najuboższych.  
        Wyjazd i pobyt dzieci został  zorganizowany na podstawie umowy zawartej ze  Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie,  pod nadzorem pracowników Lubelskiego Kuratorium Oświaty.
Czas trwania  wypoczynku 10 dni.


Wyjazd młodzieży szkolnej na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu

Okres :    03-15.08.2008

Otrzymaliśmy 21 kart kwalifikacyjnych na kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych oraz byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Kolonie zostaną zorganizowane w Opolu, ul. Małopolska
Dyrektorzy szkół podstawowych wspólnie z GOPS w Popielowie wytypowali dzieci, które kwalifikują się do udziału w koloniach
PSP Popielów        6    dzieci
PSP Karłowice        11     dzieci
PSP Stare Siołkowice    4     dzieci
Obecnie staramy się o pozyskanie dodatkowych miejsc dla 5 dzieci.


Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach

23.07 – 04.08.2008 (2 tygodnie) 9.00 – 12.00

- zajęcia sportowe
- nauka na wesoło (gry edukacyjne krzyżówki)
- filmowe przedpołudnia
- zajęcia na Sali komputerowej
- wycieczki rowerowe po Stobrawskim Parku Krajobrazowym


Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie


- rajd rowerowy  Popielów Brzeg wraz z noclegiem w Ośrodku Wczasowym w Kościerzynach, 01- 02.07.2008, 22 uczniów
- biwak sportowy w Stobrawie, 25-27.06.2008, 40 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy
- wyjazd 10 osobowej grupy uczniów na wakacje do Niemiec (10 dni na początku sierpnia)


Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach

Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Wsi Karłowice i Kuźnicy Katowskiej oraz Rady Sołeckiej w Karłowicach na terenie szkoły zorganizowane zostaną 10 dniowe półkolonie dla uczniów PSP Karłowice 23.06-04.07.2008
Liczba uczestników 40

Atrakcje:
- Wycieczka do Ząbkowic Śląskich.
- Zwiedzanie: - Twierdzy w Srebrnej Górze
- Kopalni Złota w Złotym Stoku.
- Olimpiada Sportowa,
- Wycieczka rowerowa na polanę leśną,
- wycieczka do Brzegu (zwiedzanie Zamku Piastów Śląskich, kąpiel na krytej pływalni),
- wycieczka do karłowickiej piekarni,
- wycieczka do Nadleśnictwa Kup –zwiedzanie izby leśnej,
- wizyta w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy – oglądanie filmu przyrodniczego,
- odwiedzenie gospodarstwa agroturystycznego państwa Sobotów w Popielowie- zwiedzanie muzeum kołodziejstwa,
- warsztaty plastyczne (prace w glinie) prowadzone przez kierownika Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
- Dyskoteka w Domu Kultury w Karłowicach przy współudziale harcerek z 33 DH Euforia,
- Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Karłowicach,
- spotkanie z policjantem,

W szkole funkcjonować będzie także świetlica terapeutyczno – wychowawcza z elementami socjoterapii, codziennie od 07.07-31-08.2008 w godzinach 9.00 – 11.00. Zorganizowano przy współudziale GOPS codzienne dożywianie dla dzieci korzystających z zajęć świetlicowych. Liczba uczestników 25
Zajęcia finansowane ze środków GKRPA w Popielowie.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach

30.06- 04.07.2008 tygodniowy program różnego rodzaju zajęć w godz. 9.00 – 12.00: zajęcia komputerowe, zajęcia biblioteczne, zajęcia sportowe, wyjazd do kina, wycieczka rowerowa.


Organizacja pracy przedszkoli
    PP Popielów             lipiec
    PP Stare Siołkowice        sierpień
    PP Karłowice            brak zapotrzebowania na opiekę przedszkolną


Zajęcia świetlicowe ze środków GKRPA w Popielowie

Zajęcia świetlicowe

Lubienia         2 x 3 godz  PN, Czw.      16.00-18.00        
Rybna            2 x 2 godz. Wt, 16.30-18.30,  So 10.00 – 12.00
Stare Kolnie        2 x 2 godz. Czw, Pt  16.30-18.30Rada Sołecka w Kurzniach

Otrzymała dofinansowanie na realizację programu zajęć dla dzieci „pożyteczne wakacje” z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 2.900 zł . Zajęcia odbędą się przez okres 10 dni na przełomie lipca i sierpnia. Wynagrodzenie osoby prowadzącej i materiały do zajęć finansowane będą ze środków GKRPA w Popielowie

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Popielowie

Wyjazd dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obóz szkoleniowo – wypoczynkowy. W obozie wezmą udział 4 osoby, które aktywnie działają w strażackich strukturach.  


ZHP

33 Drużyna Harcerek Euforia Karłowice zwróciła się z wnioskiem dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla 15 harcerek – sprawa w toku.


Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie

zapewni wszystkim, którzy interesują się techniką komputerową, możliwość codziennego korzystania z dostępu do Internetu.

IKONKA Popielów codziennie 10.00-19.00 soboty 8.00-12.00
IKONKA KARŁOWICE     pon    14.00-20.00
wt        16.00-20.00
Sr i Pt     14.30-20.00
So    16.00-18.30

W Bibliotece jak i podległych filiach będą prowadzone zajęcia dla dzieci „Biblioteka miejscem zabaw”. Dzieci będą mogły korzystać z zajęć edukacyjnych i bibliotecznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie otrzymała dofinansowanie z Fundacji „ZNAK” na zajęcia dla młodzieży i dorosłych „Biblioteka moje ulubione miejsce”


Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie
    
1.    Dwutygodniowe tygodniowe warsztaty teatralne pt. "Duchy i strzygi doliny odry". Zajęcia będą prowadzone przez reżysera widowisk teatralnych z dziećmi z klas 5 i 6 szkoły podstawowej. Grupa będzie liczyć ok. 16 osób a całość zakończy się przedstawieniem.

2.    Międzynarodowy plener artystyczny "Sztuka w Dolinie Odry". Profesjonalni artyści będą tworzyć swoje prace inspirowane walorami krajobrazowymi Gminy Popielów. Podczas pleneru odbędą się trzydniowe zajęcia z dziećmi prowadzone przez kadrę profesorską szkół artystycznych i profesjonalnych artystów.

3.    Zajęcia plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba, teatr) w siedzibie SCKTiR w Popielowie i odbywać się będą codziennie od wtorku do soboty.

4.    Zajęcia świetlicowe w Stobrawie od poniedziałku do piątku

5.    Podczas wakacji codziennie czynne będą dwie pracownie komputerowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Karłowicach oraz w Starych Siołkowicach (także w soboty i niedziele)

CKU Karłowice        pon – pt    8.00-20.00
                so – nd     14.00-18.00

CKU Stare Siołkowice     pon – pt     17.00-21.00
                so – nd     12.00-22.00
    
6.    Zajęcia sportowe w Popielowie 2 razy w tygodniu, czwartki i piątki

7.    Zajęcia rekreacyjne w Karłowicach 2 x w tygodniu i zajęcia plastyczne 2 x w tygodniu

8.    Ćwiczenia gimnastyczne dla pań w Karłowicach 1x w tygodniu.                            
Popielów, 18.06.2008
Przygotowała Ilona Lenart 4275828 sekretarz@popielow.pl
Wróć na początek strony