Podsumowanie konkursu na „Najaktywniejszego lidera lokalnego społeczności wiejskiej”.

9  grudnia br. podczas „Spotkania Mikołajkowego” w OODR Łosiów odbyło się podsumowanie konkursu na „Najaktywniejszego lidera lokalnego społeczności wiejskiej”.
Celem konkursu jest uhonorowanie i nagrodzenie osób szczególnie zasłużonych w pracy społecznej na rzecz mieszkańców wsi, zwrócenie uwagi w wkład wolontariuszy w rozwój edukacji, kultury i sztuki na terenach wiejskich.

Do konkursu przystąpiło  14 osób.
Komisja  Konkursowa złożonej z pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Kuratorium Oświaty w Opolu wyłoniła 
3 laureatów

III miejsce zajęła Pani Alicja Gieża sołtys wsi Kurznie, radna Gminy Popielów.

Laureatce serdecznie gratulujemy

 

Wróć na początek strony