Sportowe piątki - to radość, ruch i rekreacja dofinansowanie z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziezy w 2008 r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

W okresie od 10.10.2008r do 12.12.2008r na terenie Gminy Popielów realizowany będzie projekt "Sportowe piatki - to radość, ruch i rekreacja" w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r "Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Gmina Popielów na podstawie wniosku złożonego  na realizację w/w projektu otrzymała decyzją Wojewody Opolskiego dofinansowanie w kwocie 13 470,00 zł co stanowi 70% wartości całości projektu. Pozostałe 30% (5800,00 zł) stanowią środki własne Gminy.

Harmonogram realizacji projektu:

10.10.2008r. - Wyjazd na basen kąpielowy do Brzegu
 - nauka pływania,
 - ćwiczenia w wodzie korygujące wady      postawy,
 - integracja grupy.

 17.10.2008r. -  Rycerska przygoda w średniowiecznym grodzie pod Byczyną
1 059.jpeg
 - nauka strzelania z łuku,
 - nauka rzucania dzidą,
 - nauka rzucania toporem,
 - gry i zabawy plebejskie,
 - marszobieg wokół grodziska,
 - ognisko.
1 039.jpeg 1 047.jpeg 1 061.jpeg 1 074.jpeg
 24.10.2008r. – Zabawy i gry. Rywalizacja drużyn w pokonywaniu ogólnosprawnościowych torów przeszkód w sali gimnastycznej w Stobrawie.

 - rozwój ogólnej sprawności fizycznej.

 31.10.2008r. – Wyjazd na basen kąpielowy do Brzegu

 - doskonalenie pływania,
 - zabawy w wodzie,
 - ćwiczenia korygujące wady postawy,
 - rozwój ogólnej sprawności fizycznej,
 - kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo uczniów w trakcie przebywania na        basenie.

 07.11.2008r. – Bajlandia w Opolu „Żyj zdrowo i wesoło”

 - wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci,
 - wspieranie aktywności i inicjatyw dzieci,
 - konkurs plastyczny pt. „Twoja ulubiona zabawa”.

100_0062.jpeg 100_0069.jpeg 100_0074.jpeg

100_0080.jpeg  100_0088.jpeg

 14.11.2008r. – Gimnastyka zdrowotna z ćwiczeniami korygującymi wady postawy. Tworzenie małych układów tanecznych w sali gimnastycznej w Stobrawie.

- rozbudzenie zainteresowań dzieci różnymi formami aktywności ruchowej,
- integracja zespołów.

 21.11.2008r. – Wyjazd na basen kąpielowy do Brzegu.

 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom,
 - wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 - rozwijanie zainteresowań i sprawności fizycznej dzieci.

 28.11.2008r. – Rozgrywki dziewcząt i chłopców w „dwa ognie”. Ringo – rzuty kółkami ringo, gra w parach i zespołach w sali gimnastycznej w Stobrawie.

- wyrobienie u uczestników potrzeby stałego i samodzielnego działania na rzecz własnego zdrowia i sprawności fizycznej.

 05.12.2008r. – Mikołajkowy turniej gier i zabaw „Baw się zdrowo …” w sali gimnastycznej w Stobrawie.

 - kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach ruchowych,
 - zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej intensywności ruchowej.

 12.12.2008r. – Unihokej w sali gimnastycznej w Stobrawie.

 - propagowanie unihokeja jako nowej formy rekreacji ruchowej,
 - podsumowanie projektu
 - prezentacja małych układów tanecznych przy ulubionej muzyce,
 - wręczenie dyplomów i nagród dla każdego uczestnika.
  100_0123.jpeg 100_0123.jpeg

Wróć na początek strony