Szkolenie dla rolników

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza rolników na szkolenie pn. "Siedliska w gospodarce rolnej", które odbędzie się w dniu 27.01.2016 r. w siedzibie OODR w Łosiowie. Szkolenie jest  jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPOWO2014-2020.

W programie szkolenia będą poruszane tematy związane z możliwością wsparcia finansowego w zakresie programów rolno-środowiskowoklimatycznych.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy:
PDFprogramWersjaWstepna.pdf (163,23KB)
DOCformularz zgloszeniowy.doc (519,00KB)
 

Wróć na początek strony