Informacja Wójta Gminy Popielów

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJUM, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA POPIELÓW

Na podstawie § 14 ust.2 oraz załączników nr 1, nr 2, nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz.U. z 2015 r. poz.1942),  informuję że:

- organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja do końca stycznia 2016 podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia  2015 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Popielów.

- organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe do końca stycznia 2016 podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności,

Zarządzenie Nr 0050.215.2016 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów na rok szkolny 2016/2017

- kurator oświaty do końca stycznia 2016 podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów.

Informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez strony internetowe  www.popielow.pl, www.bip.popielow.pl oraz tablice ogłoszeń.

Popielów, 29.01.2016         

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony