Konsultacje w sprawie zmiany granic Powiatu Opolskiego

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje dotyczące projektu zmiany granic Powiatu Opolskiego zaproponowanego przez Radę Miasta Opola w dniach od 4 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r.

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmian granic Powiatu Opolskiego polegających na włączeniu do Miasta Opola 13 sołectw z terenu Powiatu Opolskiego i przyłączeniu tych miejscowości do Miasta Opola:

z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski,
z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,
z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,
z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,
z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Opolskiego.
Termin konsultacji  od  4 lutego 2016 r. do  25 lutego 2016r.

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji  
 
DOCXANKIETA.docx (14,10KB)
PDFANKIETA-.pdf (227,11KB)
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w skrzynkach wystawionych w następujących miejscach:

1.Urząd Gminy w Popielowie, ul Opolska 13
2.Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie, ul. Powstańców 34
3.Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach,  ul. Klapacz 62
4.Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Dzierżona w Karłowicach, ul. Kolejowa 9

Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole oraz w formie skanu na adres e-mail:

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

                                                                                                                Przewodniczący Zarządu Powiatu Opolskiego
                                                                                                                                     Henryk Lakwa

Wróć na początek strony