XIV Edycja Ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs organizowany jest już po raz czternasty, a jego zasadniczym celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej placówki terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

PDFregulamin konkursu BGR.pdf (1,34MB)
PDFzaproszenie do udziału w konkursie.pdf (1,25MB)
DOCzgłoszenie do Konkursu zał nr 1.doc (32,00KB)
 

Wróć na początek strony