Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

Rada Ministrów zaakceptowała utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej  w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji ARiMR, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.

Oprocentowanie maksymalnie sześciomiesięcznych kredytów obrotowych finansowane będzie w całości przez ARiMR.

Producent rolny ponosić będzie koszty prowizji. Spłata kredytu udzielanego w kwotach należnych jednolitych płatności obszarowych za 2015 r., pomniejszonych o kwoty otrzymanych zaliczek, następować będzie z otrzymanych płatności bezpośrednich.

Kredyty będą udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Wróć na początek strony