29.01.2016 Uchwalona została Strategia Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku

Rada Gminy Popielów na sesji w dniu 28 stycznia 2016r uchwaliła i przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016 - 2020 z perspektywą do 2025 roku.

Określono cele strategiczne dla Gminy Popielów, sa to:

  1. Wszechstonny rozwój społeczno-gospodarczy
  2. Tworenie warunków aktywności gospodarczej oraz kształtowanie nowoczesnej gospodarki rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego
  3. Ochroa zasobów środowiska przyrodniczego i promowanie strategii niskoemisyjnych
  4. Podnoszenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej i promowanie walorów przyrodniczych oraz kulturowych
  5. Aktywizowanie postaw społecznych i pogłębianie integracji mieszkańców

 

Dokument w całości dostępny jest na www.bip.popielow.pl

Wróć na początek strony