Informacje o Gminie

Mapa Gminy Popielów - zarys obszaru na którym znajduje się gmina wraz z zaznaczeniem jej miejscowości z symbolami.
Popielów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład Powiatu Opolskiego, położoną na jego północno-zachodnim skraju. Graniczy od południowego -wschodu z gminą Dobrzeń Wielki, z gminami powiatu brzeskiego: od południa z Lewinem Brzeskim, od zachodu ze Skarbimierzem, od północnego zachodu z Lubszą, gminami powiatu namysłowskiego: od północy ze Świerczowem i od północnego wschodu z Pokojem.

Gmina Popielów podzielona jest na 12 sołectw: Popielów, Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice,  Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie, Stare     Siołkowice,   Stobrawa.

Gmina zajmuje powierzchnię 17557 ha, tj. 175,57 km2
Ilość mieszkańców     7895        (stan na 31.10.2020)

Liczba mieszkańców Gminy Popielów
- stan na 31.10.2020

Miejscowość Liczba Mieszkańców
Kaniów 300
Karłowice 1255
Kurznie 495
Kuźnica Katowska 114
Lubienia 343
Nowe Siołkowice 392
Popielowska Kolonia 121
Popielów 1974
Rybna 289
Stare Kolnie 224
Stare Siołkowice 1917
Stobrawa 471
RAZEM 7895


 

Atuty Gminy:

 • Dogodne położenie komunikacyjne
 • Odległość od Opola        24 km
 • Odległość od Brzegu        25 km
 • Odległość od Wrocławia    55 km
 • Odległość od autostrady A4    40 km
 • Przepiękne malownicze tereny, położone wśród lasów Stobrawskiego  Parku Krajobrazowego i dorzecza Odry. 
 • Bogate środowisko leśne, liczne oczka, cieki wodne i zadrzewienia śródpolne,
 • Ciekawe i unikatowe w skali kraju okazy fauny i flory, objęte ochroną
 • Doskonałe warunki do wypoczynku - dobra baza gastronomiczna i noclegowa, możliwość wypożyczenia rowerów, jazdy konnej, przejażdżki bryczką, wędkowania, grzybobrania.
 • Dobra infrastruktura techniczna
 • Ścieżki rowerowe

    Samorząd Gminy Popielów stara się, aby warunki życia mieszkańców ulegały ciągłej poprawie. Między innymi dlatego jednym z priorytetowych zadań jest pozyskiwanie środków zewnętrznych,  w tym zarówno z funduszy rządowych, jak i środków unijnych. Dzięki dodatkowym środkom realizowane są inwestycje infrastrukturalne oraz działania „miękkie”, głównie o charakterze kulturalnym.

Wróć na początek strony