OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wydanych postanowieniach w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15KV w miejscowości Kup w gminie Dobrzeń Wielki, w miejscowości Kaniów w gminie Popielów i w miejscowości Ładza, w gminie Pokój:
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – postanowienie z dnia 29.01.2016 r., znak ZS.224.4.1.2016.TK oraz postanowienie z dnia 01.02.2016 r., znak ZS.224.4.1.2016.TK.AM,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznano za uzgodniony projekt decyzji w związku z nie wyrażeniem przez organ stanowiska w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji,
- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – postanowienie z dnia 20.01.2016 r., znak EM-0211/276/39/16,
- Wójta Gminy Pokój – postanowienie z dnia 25.01.2016 r., znak SG.II.6733.1.2016,
- Wójta Gminy Popielów - postanowienie z dnia 21.01.2016 r., znak ITR.6733.1.2016.MM.
Zainteresowani mogą zapoznać się z w.w. postanowieniami, a także projektem decyzji uwzględniającym zgłoszone w tych postanowieniach uwagi w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, bądź w Urzędzie Gminy w Popielowie - ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, bądź w Urzędzie Gminy w Pokoju - ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – w godzinach pracy urzędów, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFzawiadomienie o zakończeniu LINIA 15kV.pdf (120,58KB)
PDFzałącznik 5 do decyzji.pdf (152,13KB)
PDFzałącznik 4 do decyzji.pdf (112,16KB)
PDFzałącznik 2 do decyzji.pdf (141,42KB)
PDFzałącznik 3 do decyzji.pdf (101,26KB)
PDFzałącznik 1 do decyzji.pdf (214,40KB)
PDFPROJEKT decyzji po uzgodnieniach.pdf (276,12KB)

Wróć na początek strony