Popielów

zespół MazelunkiPopielów jest siedzibą władz Gminy.
Pod względem powierzchni jak i liczby ludności należy do największych w gminie. Zajmuje obszar 3.320 ha, z czego 1.662 ha to użytki rolne. Funkcjonuje 315 gospodarstw rolnych, z czego 27% stanowią duże ponad 15-to hektarowe gospodarstwa z wysokim stopniem zmechanizowania.
Działalność gospodarczą prowadzi 84 podmiotów gospodarczych, w tym 19 sklepów, jedna placówka gastronomiczna, pozostałe prowadzą działalność w zakresie różnorodnych usług. Jest stacja diagnostyczna, warsztaty samochodowe, agencja PZU i inne
W sołectwie znajduje się Bank Spółdzielczy, Tartak, Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza 187 uczniów, nowo wybudowane przedszkole z 72 dziećmi, kościół parafialny a także kościół cmentarny objęty ochroną konserwatorską. kościół cmentarny 
Jest też stacja PKP i bocznica kolejowa, wieś posiada dogodne połączenie komunikacyjne PKS z Opolem i Brzegiem oraz bezkolizyjny dostęp do węzła autostrady A-4 oddalonej o ok.30 km.
Podstawa komunikacji są drogi gminne i powiatowe. Przez teren Popielowa przebiegają także dwie drogi wojewódzkie Dobrzeń Wlk-Brzeg i Popielów-Skorogoszcz.
Życie kulturalne skupia się w Gminnym Ośrodku Kultury, w którym prowadzone są cykliczne zajęcia umuzykalniające, sportowo – rekreacyjne i oświatowo – wychowawcze, działa zespół dziecięcy „Fatum” i amatorski zespół folklorystyczny, siedzibę ma także Gminna Biblioteka Publiczna
Na terenie wsi dominują zabudowania jednorodzinne a domy i ich otoczenie są zadbane i estetyczne.
W 618 posesjach mieszka 2.156 mieszkańców, co stanowi 26% ogółu mieszkańców gminy, z przewagą ludności pochodzenia autochtonicznego, kultywujących tradycje i mówiących piękną śląską gwarą.
Duży odsetek ogółu mieszkańców wsi stanowią ludzie młodzi, jednakże poważnym problemem są ich wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy.
Działają liczne organizacje takie jak : Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Ochotnicza Straż Pożarna ,koło wędkarskie, klub sportowy
Wieś ma salę gimnastyczną
.

zespół młodzieżowy 
zespół Mazelunki    uczestnicy konkursu podczas festynu
uczestnicy festynu  Gęsi staw

725 LAT SOŁECTWA POPIELÓW
                                     
                                                               

 

Wróć na początek strony