I Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

I Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Opolskie – Zamki – Pałace - Dworki - atrakcje turystyczne na słodko.

19 marzec 2016 roku  Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

LGD_zaproszenie.jpeg

Wróć na początek strony