18.03.2016r Realizacja programu „Aktywny Samorząd 2016”, skierowanego do osób niepełnosprawnych

W związku z pismem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przedstawiamy informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2016”. Program finansowany jest ze środków PFRON , a celem jego jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Szczegółowe informacje, terminy oraz druki wniosków dotyczące programu „Aktywny samorząd 2016” dostępne są na stronie internetowej: pcpropole.biuletyn.info.pl.

W programie przewidziane są następujące formy wsparcia:

Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizacje społeczną i zawodową, w tym:

-obszar A- likwidacja bariery transportowej,
-obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,
-obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się,
-obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

                                                                               

                                                                                                          Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony