Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług rehabilitacyjnych w roku 2016.

Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.

Na podstawie tego dokumentu został ogłoszony konkurs dotyczący świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2016.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-235-2016 z dnia 6-04-2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.pdf (2,89MB)
DOCXOferta.docx (14,39KB)
PDFoferta 1.pdf (205,52KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-241-2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie powołania komisji komisji konkursowej.pdf (284,63KB)

Wróć na początek strony