Informacja z przebiegu eliminacji powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież  Zapobiega Pożarom” odbyły się dnia 31 marca2015 roku w  Gminnym  Zespole Szkół  w  KUP gmina Dobrzeń Wielki
Eliminacje powiatowe poprzedzone były eliminacjami gminnymi w trzech grupach a mianowicie:
Grupa I    - szkoły podstawowe
Grupa II  - szkoły gimnazjalne
Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

Gminę  Popielów reprezentowali uczniowie:
W grupie  I    
   Grzegorz Sienkiewicz    PSP  Popielów
   Maria Ormian            PSP Karłowice
   Jakub Celustka        PSP Karłowice

W grupie II – Gimnazjum Stare Siołkowice:
   Dorota Ormian
   Marta Dobrucka
   Rafał Zawada

W grupie III – szkoły ponadgimnazjalne
   Michał Kaczmarek z Karłowic    Publiczne Technikum w Opolu
   Patryk Majewski z Karłowic        Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu

Do finału zakwalifikowali się  uzyskując najwięcej punktów w pracach testowych,:

W grupie  I    Grzegorz Sienkiewicz, Maria Ormian, Jakub Celustka
W grupie II    Marta Dobrucka, Dorota Ormian, Rafał Zawada,
W grupie III    Michał Kaczmarek, Patryk Majewski

Po  dokonaniu  eliminacji ustnych – finału w/w uczestnicy zajęli następujące miejsca:
W grupie I    
   Grzegorz Sienkiewicz    I miejsce
   Maria Ormian            II Miejsce
   Jakub Celustka        IV miejsce
W grupie II  : 
   Dorota Ormian        I miejsce
   Rafał Zawada            III miejsce
   Marta Dobrucka        IV miejsce
W grupie III    
   Michał Kaczmarek        II miejsce
   Patryk Majewski        V miejsce
W eliminacjach wojewódzkich organizowanych przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Opolu , które odbędą się dnia 29  kwietnia 2016 roku o godz.10-tej w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie , gminę Popielów reprezentować będą:

W grupie I    
   Grzegorz Sienkiewicz    PSP Popielów
   Maria Ormian  PSP  Karłowice
W grupie II    
   Dorota Ormian    Publiczne Gimnazjum Stare Siołkowice
W grupie III    
   Michał Kaczmarek    Publiczne Technikum nr 5 w Opolu

Organizatorami eliminacji powiatowych w/w Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSPRP przy współudziale Gminy Dobrzeń Wielki, OSP KUP- Prezesa Jerzego Bednarza i członków tej jednostki.

 

 

Wróć na początek strony