Konsultacje społeczne

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-238-2016 z dnia 14-04-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf (380,71KB)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XVI/    /2016  z dnia 5 maja  2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2015 rok.pdf (2,15MB)
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XVI/    /2016  z dnia 5 maja  2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci  i granic obwodów  publicznych szkół podstawowych  i gimnazjum prowadzonych przez gminę Popielów

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdf (650,78KB)

Wróć na początek strony