Stobrawa

Wieś obejmuje obszar 1.600 ha , co stanowi 9 % ogólnej powierzchni gminyStarorzecze 58 % powierzchni wsi zajmują lasy.
Sołectwo zamieszkuje 457 osób.
Funkcjonuje tu 49 gospodarstw rolnych, przeważają gospodarstwa małe i średnie, jedynie trzy gospodarstwa prowadzą działalność rolniczą na obszarze kilkudziesięciohektarowym. Ponadto działa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, dwie placówki handlowe oraz ponad 20 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług transportowych, mechaniki pojazdowej i stolarskich.


Stobrawa posiada rozbudowaną sieć energetyczną, wodociągową oraz telefoniczną.
W sołectwie -działają organizacje takie jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Społeczne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stobrawa, Rybna i Stare Kolnie oraz Rada Sołecka.
Od roku 2003 wieś uczestniczy w Programie „Odnowa Wsi”, już na stałe zapisały się imprezy integrujące takie jak: Festyn Integrujący, czy też imprezy sportowe zapewniające aktywne spędzanie czasu.
Dużym znaczeniem dla wsi Stobrawa i niezwykle cennym jest czyste i nieskażone środowisko oraz położenie w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Polder Stobrawa-Rybna jest ważnym terenem z punktu widzenia ochrony środowiska i przyrody. Leży w centrum obszaru wymienianego jako biocentrum i obszar węzłowy o randze międzynarodowej w europejskiej sieci ekologicznej, opracowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody.
Starorzecze Realizacja projektu mającego na celu przywrócenie funkcji antypowodziowej polderowi spowoduje powstanie obszaru o wielkich walorach przyrodniczo-krajobrazowym, który jest już obecnie przedmiotem zainteresowań przyrodników, nie tylko polskich.
międzywale


 

Wróć na początek strony