EGZAMIN GIMNAZJALNY W GMINIE POPIELÓW

W dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. w Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach odbył się egzamin gimnazjalny.

Egzamin podzielony był na 3 części i przebiegał wg poniższego  harmonogramu :

•   18 kwietnia – część humanistyczna

•   19 kwietnia – część matematyczno – przyrodnicza

•    20 kwietnia – język obcy nowożytny

W egzaminie udział wzięło łącznie 64 uczniów klas III.

Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwa Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczy Dyrektor szkoły.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 17 czerwca br.

Wróć na początek strony