Gmina Popielów przystępuje do projektu „Bliżej rodziny”

RPO+OPO+EFS.jpeg

   Różnorodne czynniki głównie ekonomiczne bezrobocie, niskie zarobki, problemy mieszkaniowe, czy też społeczne takie jak alkoholizm, przemoc domowa doprowadzają do sytuacji, w której rodziny przeżywają trudności opiekuńczo – wychowawcze. Wychodząc naprzeciw problemom takich rodzin i chcąc wspierać je w przezwyciężaniu trudności z dniem 18 kwietnia 2016 roku Gmina Popielów  przystąpiła do realizacji Projektu partnerskiego Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej  wspólnie z następującymi partnerami:  Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, który będzie pełnić funkcję Partnera Wiodącego,  Miastem Opole, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu, Gminą Domaszowice, Gminą Łubniany, Gminą Brzeg, Gminą Paczków, Gminą Kluczbork, Gminą Grodków, Gminą Głubczyce, Gminą Korfantów, Gminą Zdzieszowice, Gminą Dąbrowa, Gmina Bierawa, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Pokój oraz Powiatem Krapkowice.

Projekt ma na celu podniesienie efektywności działań instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinom przeżywającym problemy opiekuńczo – wychowawcze. Realizatorem i koordynatorem zadania w gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.  W ramach projektu na terenie Gminy Popielów zostanie dodatkowo zatrudniony asystent rodziny.

           Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość Projektu to 4 851 210, 60 zł z czego wartość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w Gminie Popielów wynosi 42 210 zł.

 

Wróć na początek strony