Profil Zaufany - bezpłatny podpis elektroniczy

loga projektu ePUAP.jpeg

Projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”

Profil zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.
W ramach realizacji projektu „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” Urząd Gminy w Popielowie uzyskał zgodę na utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego

Profil zaufany.jpeg

Profil zaufany potwierdzisz w Urzędzie Gminy w Popielowie, pokój 32

 

Jak uzyskać profil zaufany:

Zarejestrować się w systemie PZ na stronie pz.gov.pl, złożyć wniosek o profil zaufany, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzania profilu zaufanego celem potwierdzenia tożsamości. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa.

Instrukcja uzyskania i zarządzania profilem zaufanym

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu.

Mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

Wykorzystanie profilu zaufanego w systemie ePUAP:

Uzycie Profilu Zaufanego.jpeg

Najbliższe punkty potwierdzania profilu: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Ozimska 19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 38
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, ul Cementowa 6
Urząd Skarbowy w Brzegu, ul. Składowa 2

więcej informacji :            pz.gov.pl

Wróć na początek strony