Kurznie

kościól św.Judy Tadeusza
Wieś typowo rolnicza , zajmuje powierzchnię - 1461 ha, co stanowi 8,3% powierzchni gminy Popielów.
Przeważającą część powierzchni Kurzni stanowią użytki rolne, z czego 648,4 ha to grunty orne , a 237,9n użytki zielone -
Spośród gruntów 41% to kompleksy gleb o szczególnie korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa.
Na terenie sołectwa funkcjonuje 65 gospodarstw rolnych, z czego prawie 70% stanowią gospodarstwa do 5 ha.
Wieś liczy 499 mieszkańców, położona jest w bardzo atrakcyjnym miejscu pośród lasów- obejmujących 36% ogólnej powierzchni wsi, które pozwalają na aktywny wypoczynek.
Aktualnie w miejscowości zarejestrowanych jest 24 podmiotów gospodarczych . Główne dziedziny działalności lokalnych przedsiębiorców stanowią usługi i handel . Spośród branżowców należy wymienić producenta przyczep samochodowych .
Aktywnie działa Klub Sportowy „Bizon” założony w roku 1956, Klub prowadzi sekcję w piłce nożnej , a w swoich szeregach zrzesza ok. 68 .zawodników różnych kategorii wiekowych i działaczy.
Zabudowa Kurzni jest bardzo charakterystyczna, skoncentrowana jest przede wszystkim wzdłuż jednej 2,5 km ulicy, gdzie mieszka ok. 86% mieszkańców.
Spośród 115 posesji znajdujących się na terenie wsi, wszystkie są przyłączone do sieci wodociągowej, której łączna długość wynosi 4 659 m.
Usytuowane jest też tutaj drugie ujęcie wody dla gminnego wodociągu
Całe sołectwo objęte jest zorganizowanym wywozem odpadów, a od 2005r. wprowadzona została ich selektywna zbiórka.
W miejscowości aktywnie działa Koło Łowieckie „Odyniec”, które jest właścicielem Domku Myśliwskiego położonego na obrzeżach wsi wśród lasów

Wróć na początek strony