Zdrowie

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I REHABILITACYJNE
GMINNY PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ
APTEKI
OPIEKA SENIORALNA
OPIEKA PALIATYWNA

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Popielów zapewniają:

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I REHABILITACYJNE

Gmina Popielów co roku dofinansowuje świadczenia pielęgnacyjne  skierowane do osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, które są wykonywane bezpośrednio w domu pacjenta – mieszkańca Gminy Popielów. Świadczenia wykonywane są przez pielęgniarki  Stacji Opieki Caritas w Dobrzeniu Wielkim.

W Stacji Opieki Caritas w Dobrzeniu Wielkim można również skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych również finansowanych przez gminę.

Świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej na terenie Gminy Popielów oferowane są również w prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych:

REHAVITAL w Starych Siołkowicach;
ZAK REHA w Popielowie;

 

GMINNY PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ

Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,  Rada Gminy Popielów w dniu 25 czerwca 2015r podjęła uchwałę Nr IX/43/2015 w sprawie Programu Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.

Program dodatkowo pozwala na finasowanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej wykonywanych bezpłatnie na rzecz mieszkańców bezpośrednio na terenie gminy.

 

APTEKI

Na terenie gminy działają trzy apteki w miejscowościach Popielów, Stare Siołkowice oraz Karłowice.

 

OPIEKA SENIORALNA

W roku 2014 została podjęta Uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - (Uchwała Nr XXXV/252/2014 z dnia 5 marca 2014 r.). Na jej podstawie mogą być przyznawane usługi opiekuńcze osobom starszym. W zależności od sytuacji materialnej osoba ponosi odpłatności za te świadczenia lub jest z nich zwolniona.  Świadczenia te przyznawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.

 

OPIEKA PALIATYWNA

Na terenie gminy Popielów funkcjonuje również Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach  prowadzone przez Caritas Diecezji Opolskiej.

Wróć na początek strony