Rachunki bankowe Urzędu Gminy

Opłatę skarbową, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych  można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Popielowie w godzinach 7.15 – 15.15 lub na rachunek bankowy.

Numer rachunku bankowego dla przelewów krajowych:
BS Dobrzeń Wielki Oddział Popielów
02 8895 0006 2002 0005 1044 0035


Dokonując polecenia przelewu opłaty skarbowej oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych z zagranicy należy dodatkowo uwzględnić koszty prowizji jakie pobiera bank beneficjenta oraz bank, w którym realizowane jest polecenie przelewu, w przeciwnym razie otrzymujemy należność znacznie niższą od wymaganej.

Numer rachunku bankowego dla przelewów zagranicznych:

BS DOBRZEŃ WIELKI ODDZIAŁ POPIELÓW
PL 02 8895 0006 2002 0005 1044 0035 POLU PLPR

 

Opłatę za śmieci  można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Popielowie w godzinach 7.15 – 15.15 lub na indywidualny rachunek bankowy wskazany w  otrzymanym blankiecie płatności.

Wróć na początek strony