01.06.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2016

Informacja o konkursie dotyczącym świadczenia usług rehabilitacyjnych w roku 2016.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.)  działające bezpośrednio na terenie Gminy Popielów.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-256-2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej.pdf (253,85KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-256-2016 z dnia 1-06-2016 r.pdf (1,86MB)
PDFOferta wzór.pdf (823,88KB)
 

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony