Kuźnica Katowska

Pierwsza wzmianka o tej wówczas rycerskiej osadzie, pochodzi z 1370 roku, przydrożny krzyżkiedy funkcjonowała pod nazwą Kuźnia. Zamieszkała tam ludność zajmowała się eksploatacją złóż rudy żelaza. Swoją nazwę Kuźnica Katowska uzyskała w 1936 roku. Najprawdopodobniej wywodzi się ona od istniejącej tu w XVI wieku kuźni, gdzie produkowano wyroby dla katów, tj. kajdany, topory (okolica słynęła z rud żelaza). Przed wojną istniał tu przepiękny most, jednak został całkowicie zniszczony i po odbudowie nie odzyskał już swojego dawnego stylu i uroku. To jedno z mniejszych sołectw i liczy 152 mieszkańców. Około 89 % obszaru wsi to lasy i całą ich powierzchnię obejmuje Stobrawski Park Krajobrazowy Zmęczeni monotonią i codziennością, odnajdą tutaj radość obcowania z pięknym krajobrazem i niezwykle unikalną przyrodą. miodunka

Wróć na początek strony