Informacja dla beneficjentów

zdj okładka LSR.jpeg

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak informuje , że  została podpisana  umowa z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2020.

Z chwilą otrzymania formularzy wniosków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizujemy  spotkania  informacyjne  dotyczące możliwości wsparcia w  okresie programowania.

Zapraszamy beneficjentów na naszą stronę  www.stobrawskiszlak.pl  do zapoznania się procedurą naborów, kryteriami  wyboru operacji oraz harmonogramem naborów

Szczegóły w zakładce „Ważne Dokumenty”, podstrona: LSR 2016 –2020

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
Stobrawski Zielony Szlak

Wróć na początek strony