Lubienia

Jest wiele źródeł mówiących o powstaniu Lubieni, rok 1780 to data zakończenia budowy osady a rok 1782 nadanie nazwy „Sacken”. Najprawdopodobniej Lubienia nie była nigdy osadą rolniczą. Ze względu na położenie mieszkańcy zajmowali się karczowaniem lasów oraz różnego typu rzemiosłami.
Do dnia dzisiejszego zachował się tu XVIII – wieczny układ przestrzenny osady powstałej po kolonizacji jako kolonia fryderycjańska, rzemieślniczo – rolna.
_8205949-800.jpeg Jest jedną z ładniejszych wsi gminy Popielów, położoną na terenie zalesionym, w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, zajmuje obszar 1.795 ha, zamieszkały przez 377 mieszkańców.
Żyją tu zgodnie mieszkańcy różnego wyznania ewangelickiego i katolickiego „zachowując swoją inność potrzeba nam wciąż szukać tego co wspólne. Ostatecznie pragniemy się kiedyś spotkać w tym samym niebie ” –tak w wcześniej wymienionej książce pisał o. Henryk Kałuża
W sołectwie funkcjonuje restauracja ,stadnina koni 28 szt ,świetlica wiejska tętniąca życiem i leśniczówka stadnina koni
W roku 2002 sołectwo zorganizowało Spotkanie Pokoleń poświęcone przeszłości i teraźniejszości wsi ,z tej okazji wydano okolicznościową widokówkę .

Wróć na początek strony