XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP w Popielowie

P6181593_1.jpeg

W dniu 18 czerwca 2016 r. na  sali w Remizie OSP w Popielowie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Dokonano na nim podsumowania pięcioletniej działalności ustępującego Zarządu oraz wybrano władze na nową kadencję. W spotkaniu udział wzięli delegaci i przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Popielów, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisja Rewizyjna, a także zaproszeni goście:
- Paweł Kielar – Komendant Miejski PSP w Opolu Związku OSP RP
- Rafał Bartoszek – Komendant Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim
- Elżbieta Bazylińska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
- Ilona Lenart – Sekretarz Gminy
- Grzegorz Domaracki – KM PSP w Opolu

Uroczystego otwarcia Zjazdu oraz powitania zaproszonych gości dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Dionizy Duszyński. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć druhów strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie trwania kadencji.

Przewodniczącym Zjazdu została dh Barbara Dębska, a sekretarzem dh Krzysztof Dużyński. Następnie przeprowadzono głosowanie nad porządkiem i regulaminem obrad oraz składem komisji zjazdowych, w tym: komisji mandatowej, wyborczej, komisji uchwał i wniosków.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za ostatnią kadencję, złożył Prezes – Dionizy Duszyński. Komendant Gminny dh Konrad Kachel przedstawił sprawozdanie z działalności OSP, a dh Stanisław Harężlak - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku.

Podczas Zjazdu podjęta została uchwała programowa XI Zjazdu Gminnego w Popielowie na lata 2016 - 2020, w której ustalono główne kierunki działania na najbliższą kadencje.


Po dyskusji i wygłoszonych wystąpieniach dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego w składzie:

 • Prezes – Dionizy Duszyński
 • Wiceprezes – Krystian Jonienc
 • Wiceprezes – Grzegorz Błaszkiewicz
 • Sekretarz – Krzysztof Dużyński
 • Skarbnik – Andreas Pampuch
 • Komendant Gminny – Jan Mazurkiwewicz
 • Członek Prezydium – Tadeusz Negrycz-Berezowski
 • Członek zarządu – Wiesław Penk
 • Członek zarządu – Konrad Kachel
 • Członek zarządu – Emanuel Cebulla
 • Członek zarządu – Rafał Maćków
 • Członek zarządu – Michał Semeniuk
 • Członek zarządu – Damian Stasch
 • Członek zarządu + Marcin Kulig
 • Członek zarządu – Karol Olejnik
 • Członek zarządu – Władysław Budas
 • Członek zarządu – Józef Wojciechowski

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący – Artur Krank
 • Sekretarz – Mariusz Chamot
 • Członek – Michał Kulig

Na koniec Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Dionizy Duszyński  podziękował uczestnikom zjazdu i  zaproszonym gościom za przybycie.

 

 

 

Wróć na początek strony