28.06.2016 Podpisanie umowy przyznania pomocy na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia”.

unia.jpeg

PROW2014-2020.jpeg

 

 

 

 

 

W dniu 28.06.2016 r. Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński podpisał umowę z Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Andrzeja Bułę oraz Antoniego Konopkę. Umowa dotyczyła przyznania pomocy na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżonia w miejscowości Karłowice wraz z budową odwodnienia i oświetlenia”. Umowa została podpisana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 240 685 zł co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2016 r. i jest uwzględniona w tegorocznym budżecie Gminy Popielów.

Wróć na początek strony